DARJAH KEPAHLAWANAN ANGKATAN TENTERA (DKAT)

1. Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T)

Tahun dizahirkan : 1983
Gelaran :
Lelaki    - Tiada 
Wanita  - Tiada 
Isteri     - Tiada 
Suami   - Tiada 

2. Panglima Setia Angkatan Tentera (P.S.A.T)

Tahun dizahirkan : 1983
Gelaran :
Lelaki     - Tiada
Wanita   - Tiada
Isteri      - Tiada
Suami     - Tiada 

3. Pahlawan Angkatan Tentera (P.A.T)

Tahun dizahirkan : 1983
Gelaran :
Lelaki    - Tiada
Wanita  - Tiada
Isteri     - Tiada 
Suami    - Tiada 

4. Kesatria Angkatan Tentera (K.A.T)

Tahun dizahirkan : 1983
Gelaran :
Lelaki    - Tiada
Wanita  - Tiada
Isteri     - Tiada
Suami    - Tiada 

5. Bentara Angkatan Tentera (B.A.T)

Tahun dizahirkan : 1983
Gelaran :
Lelaki    - Tiada
Wanita  - Tiada
Isteri     - Tiada
Suami    - Tiada